Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt. Många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp av något slag. Individ- och familjeomsorgens arbete handlar både om att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem, samt att förebygga problem.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för

  • att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden
  • att stärka familjers levnadsvillkor
  • att minska beroendet av alkohol och droger

Synpunkter och klagomål

Här kan du meddela om du har synpunkter eller klagomål som gäller individ- och familjeomsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se