Demensvård

Sedan 2010 är Bäckgården den centrala enheten för kommunens demensvård.

Versamheten är inriktad på de speciella förutsättningar som råder när man har en demensdiagnos. Det handlar om att personalen har rätt utbildning och att aktiviteter, måltidssituationer och boendemiljö är utformad för att passa personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Allt omvårdnadsarbete har Socialstyrelsens riktlinjer som utgångspunkt och vi strävar efter att:.

  • Möta personen där han/hon befinner sig i sin sjukdom
  • Se personen med demenssjukdom som en unik människa med egna behov
  • Alla ska känna sig välkomna och respekterade
  • Värna om självbestämmande och medbestämmande
  • Samordna och utnyttja allas kunskap och kompetens för en god omvårdnad
  • Erbjuda ett meningsfullt vardagsliv som främjar personen med demenssjukdom

När en person erbjuds ett boende på Bäckgården har ofta olika alternativa stödfunktioner provats som t ex. hemtjänst, dagverksamhet och växelboende på korttidsavdelningen. Kravet för att få en lägenhet på demensboende, är att det finns en fastställd demensdiagnos.

Undersköterskorna på Bäckgården har minst 7,5 högskolepoäng i psykogeriatrik dvs, läran om demenssjukdomar och på hur man på ett bra sätt ska kunna bemöta, stimulera och skapa en bra vardag för personer med demenssjukdom.

Varje person som flyttar in på Bäckgårdens demensboende får en kontaktperson som personen och anhöriga kan vända sig till i olika frågor.

Som stöd för brukare (de boende) finns ett multiprofessionellt team bestående av dels undersköterskor som sköter den dagliga omvårdnaden och arbetet kring de boende dels sjuksköterskor, läkare (från vårdcentralen), arbetsterapeut, fysioterapeut samt specialutbildad demenshandledare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Demenssjuksköterska
Merja Nyblom
Telefon 0370-33 12 66
merja.nyblom@gnosjo.se

Arbetsterapeut
Jennie Liljendahl
Telefon 0370-33 34 28
jennie.liljendahl@gnosjo.se