Boende för äldre

Är du äldre och funktionshindrad och hjälpen du får hemma inte räcker till eller om du känner att du inte kan bo kvar hemma längre kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende.

Olika sorters boenden:

Särskilt boende - där finns det personal dygnet runt.

Trygghetsboende - handikappanpassade lägenheter för dig över 65 år.

Tillfällig korttidssvistelse - där kan du bo en kort tid för att du ska återhämta dig eller för att dina anhöriga ska få avlastning. Där finns personal dygnet runt.

Regelbunden korttidsvistelse - så kallad växelvård, t ex en vecka på korttidsvistelse och en vecka hemma.

Ansökan

Ansökan om boende gör du hos biståndshandläggarna, se kontakt till höger.

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut skyndsamt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten.

Avgift

När du bor i särskilt boende eller demensboende betalar du en omvårdnadsavgift motsvarande maxtaxan för hemtjänst (2029,75 kr/månad). I avgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser, omvårdnadsinsatser och trygghetslarm. Andra kostnader som du har i särskilt boende (och som inte ingår i maxtaxan) är:

  • Hyra
  • Mat 3656 kr/månad
  • Hygienartiklar 230,75 kr/månad
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00