Akut hjälp

SOS Alarm

Ring SOS Alarm när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.

Telefon:112

Webbplats: SOS Alarm Länk till annan webbplats.


Socialjour

Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid, företrädesvis när barn far illa eller när det gäller kvinnomisshandel.
Telefon: 112 och begär socialjouren för Gnosjö kommun.


Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när såbehövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetensoch lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppendygnetrunt.
Telefon: 1177
Webbplats:1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Krisstöd, POSOM-gruppen

Psykologiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer i Gnosjö kommun eller annars då kommuninvånare drabbas av sådana händelser.Gruppen utgörs av personer med lokalkännedom och resurser för akut krisbearbetning och stöd. POSOM-gruppen slussar över till samhällets och övrigas stödfunktioner så snart som möjligt.

Telefon:0370-33 13 03

Information om POSOM Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt — året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 010-456 67 00 

Webbplats: www.giftinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 


Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


BRIS barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111

Webbplats: http://www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


BRIS vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Telefon: 077-150 50 50

Webbplats: http://www.bris.se Länk till annan webbplats. 


Jourhavande kompis

Känner du dig ensam och vill prata med någon, det är kanske något du inte vill eller vågar prata med någon annan. Du som är under 25 år kan ta kontakt med jourhavande kompis genom Röda korsets ungdomsförbund.

Måndag-fredag klockan 18.00-21.00

Lördag-söndag klockan 14.00-17.00.

Webbplats: Jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

 

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: