Gnosjö kommun logotype

Bibehåll digitalt kunnande med daglig träning som äldre

Senast uppdaterad 11 juli 2024

Daglig digital träning krävs för att motståndet inte ska bli för stort att använda digitala verktyg när man blir äldre. Ulli Samuelsson, lektor vid Jönköpings University, menar att det är viktigt för att kunna hänga med eftersom utvecklingen går snabbt.

Skärmtid är inte skämstid, utan nödvändig tid för att hålla dig á jour i det digitala samhälle vi lever i. Som äldre kan det vara svårt att dubbelklicka om man inte gör det varje dag. Se därför till att få den dagliga digitala motionen. Blir du mindre rörlig behöver du inte bli lika isolerad om du kan ha kontakt via, exempelvis, sociala medier med dina nära och kära.

Skärmtid är inte skämstid

Ulli Samuelsson, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköpings University, fokuserar i sin forskning på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. Hon menar att även äldre behöver se till att de tränar sig på det digitala. Ulli har tillsammans med den pensionerade läkaren Elsa Ask myntat begreppet ”daglig digital motion”.

– Daglig digital motion bör alla som är äldre göra för att inte tappa sin förmåga. Skärmtid är inte lika med skämstid, tvärtom kan bristen på skärmtid vara ett problem speciellt för äldre personer. Skärmtiden behöver vara ganska stor för att man ska hänga med. Det viktiga är vad vi använder skärmtiden till. Om vi använder de digitala verktygen för sällan, blir det omstart varje gång vi börjar om.

När man blir äldre går den kognitiva förmågan ner. Om man tränar dagligdags på det digitala blir det en slags automatisering.

– Vi sällananvändning blir det stora förändringar. Förändringar sker hela tiden, alltså behöver vi hänga med.

Ju mer hemma vi känner oss vid skärmen, ju mindre otur kommer vi att ha. Tränar du mycket så får du mer tur. Ingmar Stenmark lär ha sagt att ”ju mer jag tränar ju mer tur har jag”. Och så är det även med att använda tekniken. Det blir jobbigt och vi drar oss för att använda den.

– Det blir svårare att dubbelklicka ju mindre vi använder datorn.

Ägna dig åt något du tycker är kul

Med stigande ålder ökar ohälsan och ekonomin blir kanske sämre. Detta kan göra att det blir utmaningar att vara digitalt aktiv även om viljan finns kvar, och så samarbetar kanske inte kroppen längre.

– En digital motionsrunda kan vara lösningen, för vi behöver ha kontinuerlig användning. Det kan handla om att ta fram ett recept digitalt, eller att ”bildgoogla”, att använda det digitala för att det är roligt, inte alltid för att det är nödvändigt. När vi har svårt att röra oss kan vi umgås med andra via skärmtid.

Ulli rekommenderar att göra sådant du gillar för att inte tackla av med tekniken. Det kan handla om att släktforska via din dator, lägga patiens eller att spela datorspel.

Huvudsaken är att du tycker det är kul. Då blir det också lättare att göra alla ärenden som är mer nyttoinriktade till exempel att betala räkningarna.

Mer och mer i vårt samhälle sköts digitalt. Att själv kunna använda dator och mobil även som äldre gör att man kan sköta mer saker på ett enklare sätt. På vår webbplats har vi till exempel utvecklat fler e-tjänster för att underlätta. Istället för att du ska skicka brev till oss så kan du enkelt utnyttja teknikens fördelar.

En kvinna i rosa tröja talar.

Ulli Samuelsson, menar att daglig digital motion är lika viktig som vanlig motion.