Gnosjö kommun logotype
Två vattenglas står på ett bord framför en gammal skrinda. På bordet står också en bukett med lila blommor.

Två miljoner människor i Sverige får sitt dricksvatten från egen brunn. Om barn dricker av vattnet behöver man ta vattenprov årligen. Från och med 1 juli gäller skärpta riktvärden för arsenik, bly och kadmium.

Dags för nytt vattenprov för dig med egen brunn?

Senast uppdaterad 04 juli 2024

Den 1 juli 2024 införde Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdena för arsenik, bly och kadmium.

Fyra nanogram per liter, mer än så lite bör inte dricksvattnet innehålla av de fyra vanligaste PFAS-ämnena, enligt Livsmedelsverkets nya riktvärden. Dessa gäller för dricksvatten från egen brunn, eller annan liten anläggning för privat bruk, till exempel ytvattentäkt och källa. Det här är första gången det sätts ett riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn.

PFAS kan läggas till i vattenprovet

PFAS är syntetiska ämnen som ansamlas i kroppen. Det finns tusentals PFAS-ämnen. Det nya riktvärdet gäller de fyra vanligaste. PFAS är inte akut skadligt, men om du får i dig mycket under lång tid kan det bland annat påverka immunförsvaret. Därför är det viktigt att vi får i oss så lite PFAS som möjligt.

Om du vill veta hur de lokala förhållandena är ska du kontakta Jan-Ove Rickardsson på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Han känner bäst till hur det ser ut i vår kommun.

Du, som har en egen brunn inom ett område som misstänks vara förorenat med PFAS, bör ta reda på om dricksvattnet innehåller PFAS över riktvärdet. PFAS-ämnen i dricksvattnet kontrolleras genom ett vattenprov. Livsmedelsverkets råd till alla brunnsägare är att ta prov och analysera sitt dricksvatten regelbundet, minst vart tredje år, varje år om små barn ska dricka av vattnet. PFAS ingår inte som en del av den normala vattenanalysen, men går att lägga till.

Arsenik, bly och kadmium har kontrollerats sen 2022

Utöver det nya riktvärdet för PFAS sänks riktvärdena för tre andra ämnen: arsenik, bly och kadmium. Alla dessa ämnen kan på olika sätt vara skadliga för hälsan.

Riktvärdena för arsenik och bly halveras och riktvärdet för kadmium sänks tiofalt. Ämnena kan finnas i vissa bergarter, vilket gör att de också kan finnas i grundvattnet. Bly kan finnas i äldre ledningar och kranar. Alla kan även härröra ur industriutsläpp. Sedan 2022 finns både arsenik, bly och kadmium med i den så kallade normalanalysen, det vill säga det grundanalyspaket som räcker för de flesta egna brunnar.

Riktvärden dricksvatten i egen brunn

ÄmneTidigare riktvärdeNytt riktvärde 2024
Arsenik10 mikrogram per liter5 mikrogram per liter
Bly10 mikrogram per liter5 mikrogram per liter
Kadmium5 mikrogram per liter0,5 mikrogram per liter
PFAS 4
4 nanogram per liter
PFAS 21
100 nanogram per liter

Riktvärdena inte juridiskt bindande

I Sverige får omkring två miljoner människor sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.

Riktvärdena är inte juridiskt bindande på det sätt som gränsvärden är för kommunalt dricksvatten. Riktvärdena hjälper hushåll med egen brunn att avgöra kvaliteten på det egna dricksvattnet. Formellt börjar riktvärdena för PFAS och de sänkta riktvärdena för arsenik, bly och kadmium att gälla 1 juli 2024.

Det finns olika sätt att få ner halterna av oönskade ämnen i dricksvattnet. Ibland räcker det med att exempelvis täta brunnslocket, ibland behövs någon typ av rening.

Läs Livsmedelsverkets hanteringsrapport. Pdf, 397.5 kB.