Gnosjö kommun logotype

Så tvättar du bilen och tänker på miljön

Senast uppdaterad 27 juni 2024

Damm som samlar sig på bilar innehåller många olika slags föroreningar som till exempel tungmetaller. När du sedan rengör din bil följer dammet med tvättvattnet och rinner vidare ut i våra vattendrag.

Tvätta därför inte din bil på en asfalterad eller stenlagd yta. Risken finns att smutsigt tvättvatten rinner rakt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i våra vattendrag.

Det allra bästa är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eftersom avloppet där är kopplat till en slam- och oljeavskiljare som hindrar föroreningarna från att komma ut i naturen.

I sista hand kan du skölja av din privatbil på en gräsmatta eftersom den fångar upp spillvattnet. En grusplan kan också vara ett alternativ. Tänk då på att endast använda miljöanpassade rengörings- och bilvårdsmedel och inte avfettningsmedel.

Utsläpp från fordonstvättar berör främst miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö och ingen övergödning. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.