Gnosjö kommun logotype

Är du ung och vill ha bättre koll på din ekonomi?

Senast uppdaterad 14 juni 2024

Känner du att det är tufft att hålla i pengarna? Skulle du behöva hjälp med att ordna en budget? Petra Störling är vår budget- och konsumentrådgivare, hon kan hjälpa dig att få bättre koll på din ekonomi.

Är du ung och tycker att ekonomi är svårt? I så fall är du i gott sällskap. För många unga vuxna är ord som inflation, ränta och riskdiversifiering svåra att förstå innebörden av. I en studie har forskare i Lund låtit ungefär 2 000 personer mellan 18 och 29 år svara på frågor om sitt psykiska mående och sin ekonomiska situation. Det visade sig att det finns en stark koppling mellan ekonomiska problem och psykisk ohälsa.

Har man dålig koll på vad ränta innebär, så är det svårt att inse vad det verkligen kostar att köpa varor på avbetalning. Petra Störling, budget- och konsumentrådgivare, menar att en liten konsumtionskredit kan växa till helt orimliga belopp med ränta på ränta.

– Ett gott råd är att spara till det man vill ha och undvika kreditköp.

Algoritmer skräddarsyr din nätupplevelse

Samtidigt finns många lockelser på internet. Företag på sociala medier använder Artificiell Intelligens för att skapa algoritmer, som skräddarsys för oss, beroende på vad vi brukar gilla. Har du sökt på en produkt på Google, får du plötsligt reklam i e-posten och i sociala medier med säljförslag. Ju mer du bombarderas med specialdesignade budskap, ju svårare kan det vara att stå emot.

– Ju tidigare du söker hjälp för dina ekonomiska problem, ju lättare är det att reda ut. Har du spelberoende finns hjälp att få hos våra beroendeterapeuter. Hos mig kan du få stöd för att planera din ekonomi bättre. Jag kan också hjälpa till med att ansöka om skuldsanering.

Kontakta budget- och skuldrådgivaren!

Du kan skicka e-post till Petra Störling via petra.storling@gnosjo.se för att få en tid för rådgivning, eller ringa henne på 0370-33 14 37.

På nätet finns casinon och nätbutiker med aggressiv marknadsföring

I datorspel, som vänder sig till unga, finns reklam för casinon och för produkter att köpa i spelen. Som vi alla vet har antalet spelmissbrukare ökat enormt de senaste åren. Spelberoende räknas idag som en folksjukdom. Med spelberoende kommer också risken att hamna i ekonomiskt trubbel, som kan vara svårt att ta sig ur. De flesta vuxna vet inte vad deras barn gör på internet och kan därför vara helt ovetande om riskerna. Den nya tekniken kan innebära att en individ inte kan värja sig mot påverkan, som kan ge stora problem för honom/henne ekonomiskt sett.

En kille spelar datorspel.

När du spelar datorspel kan du exponeras för reklam som vill locka till köp av dyrbara "skins" exempelvis.

Studien visade att de flesta unga inte kan grundläggande ekonomi

I studien fick de unga svara på tre grundläggande frågor om ekonomi. Det visade sig att endast 20 procent svarade rätt på alla frågorna. Bara en tredjedel svarade rätt på frågan om inflation. Drygt 20 procent svarade fel på alla tre frågorna. Tjejerna hade sämre resultat än killarna.

Hälften av de unga i studien hade ekonomiska svårigheter och 25 procent hade lån för konsumtion. 10 procent hade kontaktat den kommunala budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp. Brist på ekonomisk kunskap är alarmerande med tanke på hur lätt det är att ta SMS-lån och blancolån, det vill säga, lån utan säkerhet.

Testa dig själv!
Förstår du ekonomiska termer?

Fråga 1: Anta att du hade 100 svenska kronor på ett sparkonto och räntan var 2 procent per år. Efter fem år, hur mycket tror du att du skulle ha på kontot om du lät pengarna växa?

a) Mer än 102 svenska kronor
b) Exakt 102 svenska kronor
c) Mindre än 102 svenska kronor
d) Vet inte

Fråga 2: Tänk dig att räntan på ditt sparkonto var 1 procent per år och inflationen var 2 procent per år. Efter ett år, hur mycket skulle du kunna köpa för pengarna på det här kontot?

a) Mer än idag
b) Exakt samma
c) Mindre än idag
d) Vet inte

Fråga 3: Är följande påstående sant eller falskt? ”Att köpa aktier hos ett enskilt företag ger vanligtvis en säkrare avkastning än en aktiefond.”

a) Sant
b) Falskt
c) Vet inte

*Frågorna används internationellt för att mäta finansiell förmåga. De används till exempel av OECD och Finansinspektionen.

Rätt svar: 1=a, 2=c, 3=b

En ung tjej sitter på ett kafé med hörlurar på och tittar ut genom fönstret.

Fler tjejer än killar förstod inte de grundläggande ekonomiska termerna. Det kan vara lockande att köpa på kredit om man inte förstår att det blir mycket dyrare i längden.