Gnosjö kommun logotype
Man i laboratorium som arbetar med vattenprover.

Ny provtagning efter narkotika i avloppsvattnet

Nu genomförs nya mätningar för att leta narkotika i avloppsvattnet. De nya resultaten kommer att jämföras med de från mätningen förra året.

Vi har precis gjort nya narkotikamätningar i avloppssvattnet i vår kommun. Precis, som förra året, har årets provtagning skett vid två olika tillfällen, en vardag och en i samband med lönehelg. Syftet med provtagningarna och analyserna är att följa utvecklingen av användning av olika preparat, som cannabis, kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin och tramadol bland befolkningen över tid i vår kommun.

Pusselbit bland flera andra

Mätningarna ger en ögonblicksbild, men ger också en del av helheten. De är ett komplement till andra datakällor och kartläggningar. Andra bitar i pusslet är undersökningar av befolkningen, polisens och kommunernas lägesbilder, förskrivning av narkotikaklassade läkemedel, trygghetsmätningar och forskning.

– Syftet är att bidra till en breddad kartläggning till det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt och regionalt. Mätningarna är ett komplement till kartläggningar, undersökningar och statistik som tillsammans kan användas för att skapa en bild av narkotikaanvändningen, säger Eva-Lena Julin Rydbo, ANTDS-samordnare på Länsstyrelsen.

Åtta veckor tills resultat

När avloppsvattenproverna anlänt till laboratoriet, tar det upp till åtta veckor innan resultatet skickas ut till kommunerna och Länsstyrelsen. Resultaten bearbetas innan de presenteras.

Alla kommuner i vårt län deltar i projektet.

Vid frågor

Matilda Johansson, säkerhetschef
E-post: matilda.johansson@gislaved.se

Nina Lindgren, chef på Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Jönköping
Telefon: 010-223 64 69
E-post: nina.lindgren@lansstyrelsen.se

Kristin Billesson, koordinator narkotika i avloppsvattnet
Telefon: 010-223 63 04
E-post: kristin.billesson@lansstyrelsen.se

Eva-Lena Julin Rydbo, ANTDS-samordnare
Telefon: 010-223 63 29
E-post: eva-lena.rydbo@lansstyrelsen.se