Gnosjö kommun logotype
Niklas Åkermo

Niklas ser till att arbetet med medicin går rätt till

I nummer 3 i vår serie med medarbetare får du möta Niklas Åkermo som är medicinskt ansvarig sjuksköterska, förkortat MAS. En MAS ser till att vi följer lagar och regler i den kommunala vården och omsorgen och att vi arbetar på rätt sätt.

Den viktigaste arbetsuppgiften för MAS är att se till att patientsäkerheten. För Niklas innebär det ofta att han är rådgivare åt olika verksamheter och att personalen har de verktyg och den kunskap de behöver för att kunna sköta sitt arbete på rätt sätt.

Niklas skriver rutiner och riktlinjer som stöd till verksamheten. När något blivit fel och patientsäkerheten brister är det Niklas som leder utredningarna.

Niklas har tidigare arbetat som ambulanssjuksköterska i över 20 år. Anledningen till att han bytte arbetsgivare och arbetsuppgifter var att han tyckte att tjänsten som MAS i Gnosjö kommun verkade intressant.

– En stor fördel att arbeta i en liten kommun är att beslutsvägarna är korta och förändringar går snabbare att genomföra.

Framtiden har många utmaningar, bland annat när det gäller personalförsörjningen, då vi har en åldrande befolkning.

– En spännande del i detta är att vi måste ställa om och använda oss av tekniska lösningar. Exempel på sådana lösningar är nattkameror och läkemedelsautomater som till viss del ska ersätta fysiska besök och öka självbestämmandet. I detta arbete har jag en viktig roll att bevaka, så att införandet och användandet sker patientsäkert och tryggt.

Niklas deltar i många möten, både på lokal, regional och nationell nivå. Han deltar även i möten med politikerna i Gnosjö kommun där han lämnar information om vad som händer i verksamheten, svarar på frågor och får politikernas synpunkter på vad som ska korrigeras i verksamheten.

Den viktigaste arbetsuppgiften för MAS är att se till att patientsäkerheten. För Niklas innebär det ofta att han är rådgivare åt olika verksamheter och att personalen har de verktyg och den kunskap de behöver för att kunna sköta sitt arbete på rätt sätt.

Niklas skriver rutiner och riktlinjer som stöd till verksamheten. När något blivit fel och patientsäkerheten brister är det Niklas som leder utredningarna.

Niklas har tidigare arbetat som ambulanssjuksköterska i över 20 år. Anledningen till att han bytte arbetsgivare och arbetsuppgifter var att han tyckte att tjänsten som MAS i Gnosjö kommun verkade intressant.

– En stor fördel att arbeta i en liten kommun är att beslutsvägarna är korta och förändringar går snabbare att genomföra.

Framtiden har många utmaningar, bland annat när det gäller personalförsörjningen, då vi har en åldrande befolkning.

– En spännande del i detta är att vi måste ställa om och använda oss av tekniska lösningar. Exempel på sådana lösningar är nattkameror och läkemedelsautomater som till viss del ska ersätta fysiska besök och öka självbestämmandet. I detta arbete har jag en viktig roll att bevaka, så att införandet och användandet sker patientsäkert och tryggt.

Niklas deltar i många möten, både på lokal, regional och nationell nivå. Han deltar även i möten med politikerna i Gnosjö kommun där han lämnar information om vad som händer i verksamheten, svarar på frågor och får politikernas synpunkter på vad som ska korrigeras i verksamheten.

Niklas framför datorn.