Gnosjö kommun logotype

Felaktigt inköp och nyttjande av lokal

Senast uppdaterad 07 september 2023

Information med anledning av beslutad sanktionsavgift och felaktigt inköp inför öppning av vår nya rehabanläggning.

Sanktionsavgift

Vår rehabanläggning togs i bruk den 1 juni i år. Den 17 maj deltog fyra av våra medarbetare på en tillställning på anläggningen. Slutbesked var inte utfärdat och anläggningen fick därför inte tas i bruk i enlighet med gällande lagstiftning.

Den 6 september fattade Samhällsbyggnadsnämnden beslut i frågan. Teknik- och fritidsförvaltningen ska betala en sanktionsavgift på 176 610 kronor.

Inköp av produkter

Inför öppningen av rehabanläggningen gjordes ett större inköp av hudvårdsprodukter. Beloppet var nära 100 000 kronor. Då det finns anledning att räkna med att inköp av hudvårdsprodukter kommer överstiga 100 000 kronor inom en treårsperiod, har inköpet hanterats felaktigt.

Våra interna regler säger att inköp mellan 100 000-700 000 kronor ska direktupphandlas. Direktupphandling innebär att en förfrågan ska gå ut till minst tre leverantörer.

Medarbetaren som har genomfört inköpet har en personlig relation till en anställd hos leverantören av hudvårdsprodukterna. Hur vida beslutet, kring vald leverantör, grundas i ett objektivt beslut kan därför ifrågasättas.

Åtgärder

Som arbetsgivare har vi vidtagit arbetsrättsliga åtgärder i form av varningar till berörda medarbetare. Vi planerar åtgärder för att öka kunskapen kring upphandlingar.