Transporttillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillstånd för tunga, breda och långa transporter på det allmänna vägnätet inom kommunen.   

Vid transporter som berör mer än en kommun beslutas dessa tillstånd av Vägverket.

Sidansvarig: Nils Hedenmo

Senast uppdaterad: 2020-05-06

Kontakta oss

Trafikhandläggare
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se