Pågående Leaderprojekt

Leader logotyp

Pulshöjande aktivitet för att främja folkhälsa och integration i Gnosjö kommun

GKC, Gnosjöandans kunskapscentrum, har fått en ansökan beviljad via Leader. Det är ett pulshöjande projekt som skapar relationer mellan svenska och nyanlända ungdomar och rustar dem med kunskap om vikten av ett en god hälsa.

Målet med projektet är att få olika elevgrupper att lära känna varandra genom pulshöjande aktivitet på skoltid. Det är dels elever från vårt språkintroduktionsprogram och dels klasser från årskurs ett som kommer ha den här aktiviteten på sitt schema.

Skolan i skogen

Syftet med projektet är att skapa ett rum utanför väggarna där alla har möjlighet att undersöka och uppleva naturen. Naturen stimulerar alla sinnen, ger ökad kreativitet och har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Skogen är en mötesplats för flera generationer och platsen kommer göras tillgänglig för alla oavsett rullator, rullstol eller barnvagn. Naturen ger utrymme för frisk luft, fysisk aktivitet och rekreation. Skogsområdet ligger på kommunens mark i Kulltorp och utgör en gemensam samlingsplats för både förskola/skola och samhälle.

Med hjälp från pensionärer, föräldrar, föreningsliv, barn och ungdomar kan en neutral mötesplats skapas där vardagsroller neutraliseras. Projektet vill öka gemenskapen i samhället och välkomna gammal som ung. Därför kommer gemensamma arbetsdagar anordnas för att bygga sittplatser för gemenskap, kunskapsutbyte och återhämtning. Det kommer även bli en utomhusscen där till exempel dans/teatergrupper kan uppträda samt ett väderskydd för att platsen lättare ska kunna användas i alla väder och ge möjlighet att uppleva de olika årstiderna utomhus.

Industrinatten i Gnosjö

Industrinatten är ett koncept som tagits fram av IUC i Skåne med ambition att sprida konceptet i hela Sverige. Det har hittills genomförts i fyra områden, och flera kommuner och regioner har visat intresse att starta en egen industrinatt. Bakgrunden är ett sjunkande intresse hos unga människor att söka sig till industrin och till industriförberedande utbildningar, samtidigt som den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning för industriföretagen.

Vilka utbildningar väljer våra ungdomar? Var ska industrin hitta sin framtida arbetskraft? Ett mål är att visa ungdomar det lokala näringslivet och möjligheterna till att hitta ett spännande och utvecklande arbete på hemmaplan. Ett annat mål är att öka intresset för tekniska yrken.

För mer information besök www.industrinatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Geografens Testamente

Kulltorpsskolans klass 5-6 i Kulltorp har fått en ansökan beviljad av Leader. Det är en film; "Geografens Testamente - Gnosjö kommun", gjord av elever för att promota kommunen och dess sevärdheter samt få ungdomarna att vilja stanna och finna sin nisch där.

Sidansvarig: Katrin Svensson

Senast uppdaterad: 2018-09-13

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare
vakant