Fakta om näringslivet

Företagsklimatet i Gnosjö är unikt i Sverige och i hela Europa. Kommunen har idag ca 250 tillverkande företag på ca 9 500 invånare och är därmed en av de industritätaste kommunerna i Sverige. De flesta företag har mellan 5-20 anställda. Företagandet är fortfarande småskaligt och några tendenser till större företagsbildningar finns knappast, även om några företag har vuxit sig riktigt stora. Småskaligheten gör att företagen snabbt kan anpassa sig till nya impulser från omvärlden och marknadens förändrade krav.

Industrin i Gnosjö är idag toppmodern, försedd med det absolut senaste i maskinväg och är beredd att möta beställarnas alla högt ställda tillverkningskrav. Flera företag är världsledande inom sina respektive branscher.

Några större företag i Gnosjö kommun

Brännehylte Handels AB - www.bhc.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Thule Group - www.thulegroup.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Garo AB - www.garo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Troax AB - www.troax.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hillerstorps Trä AB - www.hillerstorpstra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-12-04

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare
Katrin Svensson
katrin.svensson@gnosjo.se