Transporttillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillstånd för tunga, breda och långa transporter på det allmänna vägnätet inom kommunen.   

Vid transporter som berör mer än en kommun beslutas dessa tillstånd av Vägverket.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Trafikhandläggare
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se