Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl krävs ett serveringstillstånd som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Med försäljning menas varje form av erbjudande av alkoholhaltig dryck mot ersättning.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering

  • till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap
  • året runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd)
  • en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle

Administrationen av serveringstillstånd sker i samarbete med Värnamo kommun.

Taxor och avgifter

Information om de olika taxor och avgifter som finns gällande alkohol- och serveringstillstånd finner du i menyn till höger under rubriken "Dokument".

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: