Cistern

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner innehållandes diesel-, eldnings- eller spillolja kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Ackrediterade kontrollorgan, dvs. företag godkända för att genomföra kontrollerna, kan man få uppgift om hos SWEDAC på tel 033-17 77 00, eller via deras webbplats http://www.swedac.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kopia av kontrollrapport ska sändas in till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö.

Anmälan  

Följande typer av cisterner skall anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen om de har tagits i bruk efter 1 juli 2000:

  • Cisterner i mark som innehåller eldnings-, diesel eller spillolja.
  • Cisterner som rymmer mer än 1 m³, men högst 10 m³, utomhus, ovan mark och som innehåller eldnings-, diesel eller spillolja.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden.      

Nyinstallation av cisterner enligt ovan skall anmälas i god tid till samhällsbyggnadsförvaltningen innan de tas i bruk. För handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift.   
     

Cistern som tas ur bruk  

Cistern som tas ur bruk ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar skall avlägsnas. Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och omhändertas av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart underrättas. Cistern som tas ur bruk skall anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: