Fakta om näringslivet

Flygbild över Gnosjö industripark i soluppgång

Vy över Gnosjö industriområde. Foto: Patrik Svedberg

Industrin i Gnosjö är idag toppmodern, försedd med det absolut senaste i maskinväg och är beredd att möta beställarnas alla högt ställda tillverkningskrav. Flera företag är världsledande inom sina respektive branscher men här finns även små entreprenörer och eldsjälar som tillsammans jobbar för att driva vår bygd framåt.

Företagsklimatet i Gnosjö är unikt i Sverige och i hela Europa. Ur samarbete och samverkan är den berömda Gnosjöandan född. Vår kommun har idag ca 250 tillverkande företag på ca 9 000 invånare och är därmed en av de industritätaste kommunerna i Sverige. De flesta företag har mellan 5-20 anställda och det finns ett stort angagemang och intresse att jobba tillsammans här.

Gnosjöandans Näringsliv

Företagarföreningen Gnosjöandans Näringsliv är en viktig part i kommunens näringslivsutveckling.Tillsammans arbetar vi med attraktivitet och har i samverkan tagit fram vårt platsvarumärke Gnosjöandan som ska agera ledstjärna i vår fortsatta utveckling för att få fler personer att upptäcka möjligheterna till att vilja jobba, besöka och verka i Gnosjö.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare
/Turism- och destinationsutvecklare

Johan Svedberg
Telefon: 0370-33 10 09
johan.svedberg@gnosjo.se

Gnosjöandans Näringslivs
ordförande
Göran Göhlin
tel 0370-33 15 02
goran@gohlins.se

Länkar

Gnosjöandans Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.