Logotyp

Här finns Gnosjö kommuns logotyp för nedladdning. Logotypen får endast användas i sammanhang där Gnosjö kommun förekommer och ej för kommersiellt bruk. Runt logotypen ska alltid finnas en fri yta där text eller andra grafiska inslag inte får placeras. Storleken på frizonen motsvarar höjden på bokstaven G i logotypen. Den gröna färgen i kommunvapnet är Pantone 348.

Senast uppdaterad: 2017-01-02

Kontakta oss

Kommunikatör
Peter Dallmann
tel 0370-33 10 21
peter.dallmann@gnosjo.se