Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 29 april klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 29 april. Mötet kan du som vanligt följa direkt på webben.

Följ videosändningen från mötet

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att begränsa smittspridningen, har fullmäktige beslutat om att hålla detta möte digitalt. Du kan, som vanligt följa direktsändningen via våra direktsända webb-tvsändning.

Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Finnvedens samordningsförbunds årsredovisning 2020 med revisionsberättelse.
 3. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2020 med revisionsberättelse.
 4. Årsredovisning 2020 för Gnosjö kommun.
 5. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2020 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning.
 6. Tilläggsanslag 2021.
 7. Begäran om överföring av investeringsmedel till 2021.
 8. Sammanställning av investeringar 2020.
 9. Omföring av investeringsmedel till ombyggnad av vårdcentralen.
 10. Markförvärv av Hillerstorp 9:1.
 11. Tillbyggnad av tennishallen i Hillerstorp.
 12. Avgiftsbefrielse för tillsyn av serveringstillstånd.
 13. Medborgarförslag om bidrag till enskilda vägar.
 14. Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, april 2021.
 15. Redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2021.
 16. Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.
 17. Fyllnadsval
 18. Byte av lekmannarevisor för Fastighets AB Järnbäraren.
 19. Val av ledamot och ersättare till Business Gnosjöregion AB.
 20. Räddningsnämndens årsbokslut 2020.
 21. Räddningsnämndens planeringsdirektiv 2021.
 22. Delgivning - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad avfritidshus på fastigheten del av STACKEBO 1:9.
 23. Delgivning - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: