Exteriörfoto gnosjö kommunhus

Kommunfullmäktige 25 november klockan 18.30

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls den 25 november. Mötet kan du följa direkt på webben eller på plats i kommunhuset.

Som åhörare är du välkommen till kommunhuset för att höra vad som sägs och beslutas. Vi vill dock be dig stanna hemma om du har några symtom för covid-19.

Mötet kan du även följa hemifrån via vår direktwebbsändning eller i efterhand. På eftersändningen har vi satt dit bokmärken som du kan klicka på för att snabbt komma till det eller de ärenden du är mer intresserad av.

Datum, tid och plats

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Kommunplan 2022-2024.
 3. Finanspolicy för Gnosjö kommun.
 4. Taxor 2022.
 5. Motion angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag samt barnens rätt till inflytande över sin utbildning.
 6. Motion angående riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Gnosjö kommun.
 7. Medborgrförslag gällande minigolfbana till Töllstorp.
 8. Avfallstaxa för Gnosjö kommun 2022.
 9. Revidering av Barn- och ungdomspolitiskt program.
 10. Begäran om entledigande samt fyllnadsval.
 11. Val till insynsplats i Kulltorps lanthandels styrelse.

Senast uppdaterad: