En röd vattenpump. På kranen hänger en hink.

Bevattningsförbudet upphör

Från och med lördag 18 september häver kommunen bevattningsförbudet som gällt för hela kommunen sedan början på sommaren.

I samband med detta vädjar vi ändå till samtliga VA-abonnenter att fortsatt vara sparsamma med det kommunala dricksvattnet på grund av att kommunens grundvattenmagasin har nivåer som ligger under det normala för årstiden.

Sparsam vattenanvändning trots spolning av ledningsnätet i Hillerstorp

Kommunen har fått frågor kring hur man väljer att göra en spolning av vattenledningsnätet i Hillerstorp samtidigt som man som invånare uppmanas att vara sparsam med dricksvatten. Arbetet som nu ska genomföras i Hillerstorp har varit planerat sedan lång tid tillbaka och har skjutits fram i tiden under hela sommaren på grund av vattensituationen som var då. Då läget ser något bättre ut nu än i somras och för att det skulle medföra stora extrakostnader att ytterligare skjuta på det gör att kommunen nu väljer att genomföra det. Att ytterligare skjuta på arbetet skulle även innebära fortsatta problem med missfärgat vatten i delar av Hillerstorp.

Den metod som används av den anlitade entreprenören för att spola rent vattenledningsnätet är dock sparsammare när det gäller vattenåtgång än andra metoder, då den utförs med en blandning av luft och vatten.

Tips på hur du kan spara vatten

Här nedan listar vi ett antal tips på hur du kan spara dricksvatten.

  • Stäng av vattnet under tandborstning och använd gärna tandborstmugg.
  • Fyll inte badkaret, duscha istället. Stäng av vattnet under schamponering/intvålning.
  • Kör bara fulla tvätt- och diskmaskiner och använd eco- eller kortprogram.
  • Häll upp vatten i tillbringare och förvara i kylen.
  • Har du en äldre toalettstol utan sparspolningsfunktion, lägg en eller två tegelstenar i tanken för att på så sätt minska mängden vatten som går åt vid varje spolning.
  • Diska inte under rinnande vatten utan använd diskhon/balja, det använda vattnet kan du skölja ur kladdiga flaskor och pappers- eller plastförpackningar med innan det går till återvinning.
  • Vattna trädgårdens blommor med regnvatten från tunnor som du samlar upp vid dina stuprör.
  • Häll inte bort potatis- eller pastavattnet utan låt det svalna och vattna dina blommor med det. Den extra stärkelsen i vattnet gör gott för dina blommor.
  • Tänk även på vattenförbrukningen under arbetsdagen på din arbetsplats.

Senast uppdaterad: