tre blommor som växer upp ur en trästock.

Kommunens syn efter SVT´s granskning om LSS-boende

Under onsdagskvällen sändes en uppföljning i tv-programmet Uppdrag Granskning, SVT. Det handlade bland annat om förhållandena vid ett LSS-boende som kommunen drev för en brukare fram till i våras.

I Uppdrag granskning framgår att brukaren, tidigare i år, flyttat från Gnosjö kommun. Som kommun, hoppas vi att brukaren har det bra där han bor idag, och fortsätter att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Efter medias rapportering i vintras anmäldes kommunen till Justitieombudsmannen, JO. Myndigheten startade en utredning och gjorde en inspektion, som offentliggjordes under sommaren. Då Uppdrag granskning tar upp delar av JO´s utlåtande, vill kommunen förtydliga vår syn på Justitieombudsmannens kritik.

Kritiserar låst ytterdörr

Vid inspektionen kritiserar JO att ytterdörren hållits låst. JO konstaterar därmed att brukaren inte kunnat lämna bostaden när han velat och därför var hans rörelsefrihet begränsad. Det är enligt JO att likställa med att vara frihetsberövad.

Justitieombudsmannen ifrågasätter inte att låsning av ytterdörren skett i all välmening och med omsorg för brukaren, men konstaterar samtidigt att det inte finns stöd för detta i lagen om stöd och service, LSS. Därför får kommunen kritik från JO.

Kommunen tar till sig kritiken från JO, och förstår att det utifrån ser illa ut. Det är lätt att i det här läget kritisera kommunen och med facit i hand rannsakar vi oss själva om vissa saker hade kunnat hanterats annorlunda och vissa situationer på ett annat sätt.

Samtidigt har situationen varit komplex och mycket ovanlig. Brukaren har bott själv i en helt egen bostad med två personal dygnet runt. Ytterdörren har hållits låst, men syftet har aldrig varit att hålla brukaren inlåst. Syftet har varit att minimera skaderisken för brukaren ifall att han skulle lämna bostaden själv.

Brukaren har alltid haft möjlighet att lämna bostaden, då tillsammans med personal. De gånger dörren varit låst har det alltid skett med personal inne i bostaden.

Viktigt att säkra brukarens trygghet

Kommunen har hela tiden gjort det man anser är bra för brukaren, och för att säkra tryggheten för brukaren. Utan att gå in i detaljer, då det skulle strida mot den sekretess som finns inom socialtjänsten för att skydda enskilda personer, har det funnits tillfällen som hade kunna sluta mycket illa om ytterdörren inte hade varit låst. Kommunen tar hellre kritik för att vara mån om brukarens hälsa och liv, än att en allvarlig eller livshotande situation skulle uppstå för brukaren.

Kommunen har tagit stöd av IVO

Kommunen har också vid flera tillfällen genom åren varit i kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att förvissa sig om att brukaren har en bra vårdmiljö, ett bra boende med kompetent personal. IVO är den myndighet kommunen har att vända sig till för att söka stöd och rådgivning i ärende som rör lagen om stöd och service, LSS. Vid de tillfällen IVO inspekterat brukarens situation har de inte haft anmärkningar.

Senast uppdaterad: 2020-10-14