IVO bedömer att det inte behövs någon ny tillsyn av LSS-boendet

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är den myndighet som har till uppgift att granska våra verksamheter, och har vid flera tillfällen tidigare granskat verksamheten och gjort bedömningen att verksamheten bedrivs med en god kvalité utefter de förutsättningar som finns. Uppdrag Granskning är inte de som på ett objektivt sätt granskar våra verksamheter. Gnosjö kommun har den 10 februari 2020 haft ny kontakt med IVO för att be om att en ny tillsyn görs av LSS-boendet som granskades i programmet Uppdrag Granskning på SVT. IVO har den 11 februari svarat att de i sin tillsyn gjort bedömningen att (citat från Lena Carp, Enhetschef Inspektionen för vård och omsorg, IVO):

”kommunen har vidtagit de åtgärder som krävs för att tillgodose brukarens behov av vård och omsorg utifrån de speciella omständigheterna som finns i ärendet - omständigheter som inte framkommer i programmet.

Vi utgår från att ni fortsätter att arbeta med att tillgodose brukarens behov så att han får så goda levnadsvillkor som möjligt. Vi bedömer inte att det har framkommit några nya omständigheter i ärendet eller utifrån programmet som föranleder en ny granskning från vår sida för närvarande.”

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2020-02-12