Information med anledning av coronaviruset Covid-19

Gnosjö kommun följer aktivt utvecklingen gällande det nya coronaviruset, covid-19. Antalet personer som konstaterats smittade av viruset ökar i Sverige.

Följande information finns hos Länsstyrelsen:

”Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen har Folkhälsomyndigheten gjort en ny riskbedömning. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Den nya bedömningen sker främst mot bakgrund av att flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan.

Bedömningen att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är måttlig för allmän spridning i landet, utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Covid-19 ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta likt säsongsinfluensa och de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom.

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige."

Vid symptom så som feber, luftvägssymtom och hosta efter att du varit i något av de utsatta områden eller träffat någon som varit det ska du först kontakta 1177 för information om var och när du ska söka vård. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.

För ytterligare information och upplysningar:

Krisinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsupplysningar finns även om man ringer 113 13

Senast uppdaterad: 2020-03-06