Dags att nominera stipendiater

Vi delar varje år under hösten ut stipendier för att uppmuntra engagerade personer eller organisationer inom miljöområdet, föreningslivet och kulturen. Välkommen att ansöka eller att nominera kandidater.

Miljövårdstipendiet

Miljövårdstipendiet delas ut som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i vår kommun.

Ungdomsledarstipendiet

Ungdomsledarstipendiet delas ut till ungdomsledare för att främja frivilliga ledarinsatser och därigenom stödja föreningslivets fostrande och samhällsnyttiga arbete.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella områden till personer som gjort bemärkt insats. Medlen kan även sökas av studerande inom kulturområdet.

Så här ansöker du

Ansök eller nominera till något av stipendierna

Sista ansökningsdatum är 30 september 2020.

Senast uppdaterad: 2020-09-10