Bemötande efter Uppdrag Granskning

Vi har full förståelse för att programmet väcker mycket känslor och reaktioner. Då detta är ett ärende som täcks av sekretess kan vi inte gå in och bemöta detaljer i ärendet även om vi givetvis hade velat förklara mer.

Vi är självklart måna om att bedriva en verksamhet som har en god kvalité där vi alltid utgår från brukarens bästa. Vi jobbar ständigt med utveckling av verksamheten och kommer att titta på vad vi mer kan göra för brukaren. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är den myndighet som granskar våra verksamheter och de har vid tidigare granskningar gjort bedömningen att verksamheten har en god kvalité samt att brukaren har goda levnadsvillkor. För oss är det viktigt att bedriva en bra verksamhet och vi har därför vänt oss till IVO för att be dem granska verksamheten på nytt. IVO har i det samtalet sagt att de inte ser att det finns behov av någon ny granskning. Ny kontakt med IVO kommer därför att tas så snart som möjligt för att be dem ompröva det beslutet.

Socialchef Elisabeth Andersson har bemött programmet i media, och det kan ni ta del av nedan:

Radio P4 Jönköping
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1439184?programid=2260länk till annan webbplats
Omkring kl. 07.50 den 6 februari (Morgon i P4 Jönköping).

Värnamo Nyheter
https://www.vn.se/article/sa-svarar-kommunen-pa-kritiken/länk till annan webbplats

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2020-02-07