Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 31/1-19 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 31 januari 2019,
kl 18.30, kommunhuset, Gnosjö.

 • Information från kommunutvecklingsberedningen 2014-2018.
 • Information om kommunens kvalitet i korthet (KKIK).
 • LOV-ersättning 2019.
 • Upphörande av Integrationsrådet.
 • Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen GDPR.
 • Investerings- och driftbudget för vägstyrelserna.
 • Beredskap inom deltidsorganisationen i Smålandsstenar.
 • Tillsättande av arvodesberedning för mandatperioden 2019-2022.
 • Delgivning av SÅM:s protokoll 2018-11-13.
 • Önskemål om utredning om fasta arvoden till revisionens ledamöter.
 • Kompletterande valärenden.
 • Medborgarförslag: Fritt badkort för personer som har LSS-stöd.
 • Medborgarförslag: Cykelväg Gnosjö-Nissafors-Hestra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträdöppnas i nytt fönstere via kommunens webbsida. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

 

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2019-01-28