Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 28 mars 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 28 mars 2019, kl. 18.30 kommunhuset, Gnosjö.

 • Information om arbetet med Agenda 2030.
 • Motion ang eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun.
 • LOV-ersättning 2019.
 • Motion om att uppmana upphandlings/inköpsenheten till inköp av svenskt- och lokalproducerat kött.
 • Utvärdering av gratis bygglov.
 • Årlig bedömning om hur kommunen uppfyllt sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren avseende 2018.
 • Tecknande av borgensåtagande.
 • Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:111 med flera (Thule).
 • Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 2:77 med flera (Axelent).
 • Direktiv för kommunutvecklingsberedningen mandatperioden 2019 – 2022.
 • Revisionsrapport Granskning av mål- och resultatstyrning.
 • Begäran om entledigande, Britt-Marie Hellman.
 • Val av styrelse för Fastighets AB Järnbäraren.
 • Motion ang avveckling av LOV-systemet.
 • -Motion ang utveckla musikskolan till en kulturskola.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde via kommunens webbsida. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

Senast uppdaterad: