Kommunlegitimation vid hembesök

Gnosjö kommun har fått kännedom om att en person har gjort ett hembesök för att se över brandskyddet och uppgett sig vara från kommunen. Då det just nu inte genomförs några sådana hembesök, vill vi göra er uppmärksamma på detta. Personen är inte anställd på kommunen, och händelsen är polisanmäld.

Av denna anledning vill vi informera om att kommunens personal som gör hembesök alltid ska kunna uppvisa kommunlegitimation. Räddningstjänsten kommer i framtiden göra hembesök i Gnosjö kommun men då kommer de alltid kunna legitimera sig och använda uniform. Vi rekommenderar att man alltid ber om att få se legitimationen.

Senast uppdaterad: