Aktuellt i politiken

På sidan "Aktuellt i politiken" kan du läsa om motioner och beslut som tas upp på kommunstyrelsens och på kommunfullmäktiges sammanträden.

Gå in via denna länk för att läsa "Aktuellt i politiken".

Rubriker för "Aktuellt i politiken" just nu:

  • Mer svenskt- och lokalproducerat kött i Gnosjö kommun
  • Medborgarförslag
  • Kostnadsfritt badkort för de som omfattas av LSS-lagen
  • Gång- och cykelväg Gnosjö – Nissafors – Hestra
  • Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
  • Utvärdering av gratis bygglov
  • Ombyggnad av Gnosjö reningsverk


Senast uppdaterad: