Våtmarkssatsningen

Kommuner och lokala aktörer kan söka pengar till anläggande och restaurering av våtmarker.

Våtmarkssatsningen uppmuntrar länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer i Sverige till att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

Läs mer om våtmarkssatsningen på naturvårdsverkets hemsida här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-03-21