Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 27/9-2018 kl.18:30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 september 2018, kl 18.30, kommunhuset, Gnosjö. Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet. Det finns också möjlighet att följa sammanträdet i en direktsändning, här på hemsidan. Länk till visning av sammanträdet. Några dagar efter mötet kan du se sändningen i efterhand.

 Föredragningslista

  • Åtgärder inom socialförvaltningen för budget i balans, 2018.
  • Konstpolicy för Gnosjö kommun.
  • Inköp av fastighet på Hellmansgatan 9, Gårö 1:164.
  • Framställan om ny tjänst för projektledning och samordning av miljöfrågor vid teknik- och fritidsförvaltningen.
  • Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD).

Handlingar till ärendena och den kompletta kallelsen hittar du i kommunens webbdiarium, de finns även tillgängliga på kommunkansliet.

Senast uppdaterad: 2018-09-21