Välkommen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 20 december 2018, kl 16.30, kommunhuset, Gnosjö. OBS! Tiden

 • Utdelning av kulturstipendium och ungdomsledarstipendium.
 • Val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser med mera 2019 – 2022.
 • Principer för inkallande av ersättare.
 • Val av kompletterande nämndemän.
 • Fyllnadsval, Ronny Andersson (SD).
 • Inrättande av Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning.
 • Utbetalning av partistöd för 2019.
 • Pensionspolicy för anställda i Gnosjö kommun.
 • Återställning av Hamngården till särskilt boende.
 • Erbjudande till fastighetsförvärv, Gårö 1:226 och Gårö 1:229.
 • Motion om eventuell etablering av vårdbolaget Attendo i Gnosjö kommun.
 • Motion om cykelväg mellan Gnosjö-Nissafors-Hestra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde via kommunens webbsida. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.

Senast uppdaterad: 2018-12-14