Slutbesiktning av kvarnen i Töllstorp

Bilden föreställer Skanska Direkt ABs produktionschef Lars-Åke Magnusson och Teknik- och fritidschefen Jan Sandberg som under torsdagen genomförde slutbesiktning av vår nybyggda kvarn i Töllstorp.

Arbetet har följt såväl tidsplan som budget och visar på en fin kvalité. Nu fortsätter samverkan med Hembygdsföreningen som under vintern och våren bidragit med arbetskraft och engagemang med detaljer till kvarnen. Fönster och dörrar ska på plats och därefter kommer inredning och förhoppningsvis löses också problematiken med kvarnsten.

Mycket jobb återstår, men med Hembygdsföreningens engagemang kommer även det att lösas. Kommande vecka träffas kommunen och Hembygdsföreningen för att gå igenom vad som kommer att behövas.

Det går bra att tillsvidare besöka platsen och se kvarnen från utsidan men då det återstår en del runt gång och trappa till gångbron ber vi allmänheten att respektera att det fortfarande är en arbetsplats.

Tids nog kommer det att bli en riktigt fin invigning.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-04-20