Samtliga verksamheter i vårdcentralens byggnad åter öppna fredag 12/1 från kl. 08.00

Polisen har gjort en genomsökning av vårdcentralens byggnad på förmiddagen idag, och har inte hittat något misstänkt föremål. Polisen bedömer inte att det ska vara någon förhöjd risk under morgondagen. Därför har kommunen tillsammans med berörda verksamheter i byggnaden beslutat sig för att det kan hållas öppet imorgon med start
kl. 08.00
. Det gäller samtliga verksamheter; vårdcentral, apotek, folktandvård och socialkontor.

Som säkerhetsåtgärd för personal, besökare och patienter kommer det finnas en securitasvakt på plats under morgondagen.

Från och med måndag är vårdcentralen öppen enligt ordinarie öppettider, det vill säga från 07.30.

Senast uppdaterad: 2018-01-11