Medborgarlöfte för 2019 undertecknades mellan kommunen och polisen

Idag träffades Håkan Boberg, lokalpolisområdeschef Värnamo, och Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande, för att underteckna Medborgarlöftet mellan polisen och Gnosjö kommun.

Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan polis och kommun där man lovar att arbeta för att invånarna ska känna trygghet och säkerhet i kommunen, minskad brottslighet och förbättrad trafikmiljö i centralorterna. Punkterna som blir fokusområden i löftet tas fram ihop med respektive kommun utifrån lokal lägesbild.

Dessa punkter lyfts:

  • Genomföra minst två insatser i Gnosjö kommun i syfte att minska droganvändandet bland unga. Insatserna ska genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet.
  • Genomföra åtgärder mot beteendebrott och höga hastigheter i trafiken. Prioriterade gator och vägar är Järnvägsgatan och Anderstorpsvägen i centrala Gnosjö samt områden intill skolorna i Gnosjö och Hillerstorp.
  • Genomföra en trygghetsvandring i centrala Gnosjö och området omkring Bäckaskolan.

Senast uppdaterad: 2018-12-18