Medborgarlöfte för 2018 undertecknades mellan kommunen och polisen

Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan polis och kommun där man lovar att arbeta för att invånarna ska känna trygghet och säkerhet i kommunen, minskad brottslighet och förbättrad trafikmiljö i centralorterna. Punkterna som blir fokusområden i löftet tas fram ihop med respektive kommun utifrån lokal lägesbild.

Dessa punkter lyfts:

  • Genomförande av nattvandringar fredagar/lördagar från april till oktober i centrala Hillerstorp och Gnosjö.
  • Ökad synlighet i centrala Gnosjö med fokus på stationsområdet, Bäckadalsparken samt i centrum både genom fotpatrullering och genom trafikövervakning.
  • Vaktbolaget ökar sin rondering på biblioteket i Gnosjö på meröppet-tider.
  • Riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken, med fokus på Brogatan/Storgatan i Hillerstorp samt runt Hillerstorpsskolan. Insatser minst två gånger under året.

Löftet undertecknades idag av Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande och Göran Magnusson, kommunpolis Värnamo. Mattias Ramsö T.f Lokalpolisområdeschef tog fram medborgarlöftet tillsammans med kommunen.

Senast uppdaterad: 2018-01-11