Invigning av piren vid Flatenbadets camping

Genom ett fantastiskt samarbete mellan kommunen, Leader, funktionshindersrådet, Lions och inte minst samhällsföreningen så har piren vid Flatenbadet nu kunnat invigas. Samhällsföreningen har dragit ett stort lass och lagt ner 860 frivilliga arbetstimmar för att få piren på plats. Piren är tillgänglighetsanpassad med ramp för rullstolar, och där finns även en handikapptoalett vilket gör bad och vistelse möjligt och tillgängligt för alla invånare och turister.

Håkan och Lisa Wiklund har renoverat och anpassat campingen och kommunen har iordningställt lekplatsen.

Vid invigningen deltog representanter från de olika delaktiga aktörerna. Bland annat deltog kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark.
Från samhällsföreningen medverkade P-O Svensson. Leif Ekander och Niklas Huuva deltog från rådet för funktionshindersfrågor liksom Sten Davidsson. Lisa och Håkan Wiklund från campingen var också med vid invigningen och givetvis många glada besökare.

Leif Ekander, Niklas Huuva och P-O Svensson

Håkan Wiklund

Sten Davidsson

Senast uppdaterad: 2018-06-18