Gnosjö kommun - Om vi kan hjälpa till med foder så gör vi det!

Torkan som vi upplever just nu i Sverige innebär stora problem för både lantbrukare och djurhållare…

Gnosjö kommun har inte några större arealer med foder/gräs för djur men om Du finner en yta som tillhör kommunen och inte är utarrenderad är Du välkommen att kontakta teknik- och fritidsförvaltningen för lov att klippa fodergräs. Du når dem via vår växel 0370-33 10 00 som kopplar dig.

Med nu rådande torka och brist på foder och vatten samt den höga brandrisk som råder i vårt område och kommun är det av största vikt att vi alla i vårt samhälle hjälper till och samarbetar kring dessa frågor.

Regler att förhålla sig till:

  • I första hand ska förfrågningar från privatpersoner och företag inom Gnosjö kommun få hjälp.
  • Efter förfrågan ska den efterfrågade ytan godkännas av Gnosjö kommuns ansvarige och först därefter får ytan klippas.
  • Arbetet ska utföras professionellt. Efter att arbetet är klart ska ytan ska ge ett gott intryck.
  • Ingen ersättning betalas för klippning/slåtter utan sker helt på den sökandes bekostnad.
  • Tekniska enheten frånsäger sig även ansvar i det fall foder eller slåtter från våra ytor orsakar skador på sökandens personal, djur eller maskinella utrustning.
  • När ev foder är skördat ska det utan dröjsmål transporteras bort från den aktuella gräsytan.
  • Foder får inte säljas vidare utan får enbart användas som foder till de egna djuren.

Intresserad av att klippa en yta?

Den som är intresserad av att klippa av en yta ska kontakta teknik- och fritidsförvaltningen, som tar beslutet.

Teknik- och fritidsförvaltningen har inte möjlighet nu under semesterperioden att ta emot ansökningar via e-post eller Facebook.

Senast uppdaterad: 2018-07-06