Digital informationsplats i kommunens reception

Kommunen har ett ansvar att informera medborgaren om sin verksamhet. Det kan till exempel handla om aktuella upphandlingar, kungörelse, aktuella anslag, lediga tjänster och viktig samhällsinformation med mera. Gnosjö kommun har därför infört en digital informationsplats i kommunhusets reception där du som medborgare och besökare kan hitta information som tidigare bland annat fanns uppsatt på kommunens anslagstavlor.

Via den digitala informationsplatsen har du tillgång till alla kommunens webbplatser och möjlighet att söka i kommunens diarium efter arkiverat material.

Har du som besökare frågor om hur du använder den digitala tjänsten kan du få hjälp av kommunens reception.

Senast uppdaterad: 2018-12-11