Detaljplan för Hillerstorp 2:77 ute på granskning

Detaljplan för Hillerstorp 2:77 m.fl. (Axelent) i Gnosjö kommun.

Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat i november 2018 finns utställt för granskning under tiden 17 december 2018 – 13 januari 2019. Läs hela underättelsen för detaljplan Hillerstorp 2:77 här.PDF

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 13 januari 2019 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni hyresgäster var vänlig meddela dessa om underrättelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén.
Telefon: 0370-33 10 69 E-post: emelie.alsen@gnosjo.se.

Senast uppdaterad: 2018-12-14