Detaljplan för Gårö 1:14 och Hillerstorp 2:69 ute på granskning

Detaljplan för Gårö 1:14 (Posthuset) finns nu utställt för granskning under perioden 20 januari - 5 februari 2018.
Läs hela underrättelsen för detaljplan Gårö 1:14 här.PDF

Hillerstorp 2:69 (Räddningsstationen) finns nu utställt för granskning perioden 20 januari - 5 februari 2018.
Läs hela underättelsen för detaljplan Hillerstorp 2:69 här.PDF

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 5 februari 2018 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni hyresgäster var vänlig meddela dessa om underrättelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén.
Telefon: 0370-33 10 69 E-post: emelie.alsen@gnosjo.se.

Senast uppdaterad: 2018-01-19