Bevattningsförbud kvarstår i hela Gnosjö kommun

Det bevattningsförbud som gällt sedan 31 maj, i hela Gnosjö kommun, kommer att kvarstå tillsvidare. VA-enheten mäter grundvattennivåerna i samtliga råvattentäkter varje vecka för att följa utvecklingen under sommaren. Då det torra och varma vädret ser ut att fortsätta framöver och då det behövs betydande mängder regn för att påverka grundvattennivåerna, finns en fortsatt anledning att hushålla med vårt dricksvatten.

Gnosjö kommuns VA-enhet vill även passa på att tacka konsumenterna för den visade hänsyn till den rådande grundvattensituation vi nu befinner oss i. Verksamheten kunde redan inom några dygn se en betydande sänkning i vattenförbrukningen på samtliga vattenverk då det ursprungliga bevattningsförbudet infördes. Tack vare detta har hastigheten på nivåsänkningen i våra vattentäkter minskat betydligt. Påverkan av det torra och varma vädret gör att sänkningarna i grundvattenmagasinen inte har avstannat.

Bevattningsförbud innebär att du inte får;

 • vattna i trädgården
 • tvätta bilen med trädgårdsslang
 • fylla din trädgårdspool
 • högtryckstvätta stensättningar, fasader eller liknande
 • bevattna fotbolls-/tennisplaner och liknande

Företag eller verksamheter som behöver vatten på ett sätt som strider mot bevattningsförbudet för att klara sin verksamhet kontaktar kommunens Va-verksamhet för ett godkännande. Miljögodkända biltvättar är tillsvidare undantagna. Utvärdering av nuvarande bevattningsförbud kommer att ske fortlöpande under sommaren och eventuella ändringar kommer meddelas på kommunens hemsida samt Facebooksida.

Övrigt gäller att vara sparsam med användandet av dricksvattnet att undvika det som inte är nödvändigt ex låta vatten rinna under tandborstning och diskning mm.

Sparavatten-tips!

 • Stäng av vattnet under tandborstning och använd gärna tandborstmugg
 • Fyll inte badkaret utan duscha, och stäng av vattnet under schamponering/intvålning
 • Kör bara fulla tvätt- och diskmaskiner och använd eco- eller kortprogram
 • Häll upp vatten i tillbringare och förvara i kylen
 • Har du en äldre toalettstol utan sparspolningsfunktion, lägg en eller två tegelstenar i tanken för att på så sätt minska mängden vatten som går åt vid varje spolning
 • Diska inte under rinnande vatten utan använd diskhon/balja, det använda vattnet kan du skölja ur kladdiga flaskor och pappers- eller plastförpackningar med innan det går till återvinning
 • Vattna trädgårdens blommor med regnvatten från tunnor som du samlar upp vid dina stuprör
 • Tänk även på vattenförbrukningen under arbetsdagen på din arbetsplats
 • Häll inte bort potatis- eller pastavattnet utan låt det svalna och vattna dina blommor med det. Den extra stärkelsen i vattnet gör gott för dina blommor.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-06-27