Bästa trafikanter i Gnosjö kommun

Trafiken är ett samspel mellan alla som rör sig i den gemensamma trafikmiljön.

På den senaste tiden har vi fått ovanligt många frågor och tyckande från fastighetsägare, föräldrar och engagerade kommuninvånare – och allt rör hastighet och olycksrisker med hög hastighet.

Vi har möjligheter att reglera hastighet med hjälp av permanenta och mobila hastighetssänkande åtgärder men det är något som vi i första hand försöker undvika.

Vi har kommit till ett läge där detta verkar vara helt oundvikligt för att minimera att någon blir skadad.

Därför uppmanar vi nu samtliga fordonsförare att respektera de hastigheter som finns i allmänhet men i synnerhet inom våra tätortsgränser – märker vi inte en förbättring tills efter sommaren kommer vi mer eller mindre bli tvingade att bygga in säkerhet i form av t ex farthinder.

Utöver vår uppmaning kommer även polismyndigheten i större utsträckning genomföra hastighetskontroller i kommunen.

Glad sommar och tänk på hastigheten!

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-06-11