Var sparsam med vattnet

På grund av fortsatt låga grundvattennivåer vill Gnosjö kommun uppmärksamma kommuninvånare och övriga förbrukare att vattenrestrektionerna fortsatt gäller för användandet av kommunalt vatten. Restriktionen som meddelades via kommunen den 2016-06-14 gäller tillsvidare.

Va-verksamheten följer noggrant händelse utvecklingen gällande grundvattensituationen och kommer att ytterligare skärpa restrektionerna om så behövs.

Var mycket sparsam med användandet av vatten för sådant som inte är absolut nödvändigt som till exempel:
- fylla eller byta vatten i pooler.
- vattna gräsmattor och trädgårdsväxter.
- bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
- fasad- , sten- och plattvättning.
- tvätta fordon (något som för övrigt ska göras i en miljöauktoriserad biltvätt där återvinning och rening av tvättvattnet sker i ett slutet system).

Övrig information: När det väl kommer regn, samla gärna upp detta i kärl för användning till exempelvis bevattning.

Senast uppdaterad: 2017-05-04