Retroaktiv avgiftskontroll

Gnosjö kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem. Därför gör vi årligen en avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2017 kontrollerar Gnosjö kommun de avgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem, som betalades 2015.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Detta jämförs med vad man borde ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om man i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/familjedaghem/fritidshem 2015?

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2015.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift 2015 informeras du brevledes om utbetalningsförfarandet.

Senast uppdaterad: 2017-06-14