Planering av ny förskola

Det har anmälts många barn till plats på förskolan, därför står det många barn i kö i Gnosjö som önskar en plats i början av 2018.

Kommunen planerar därför att öppna upp en förskola. Alla politiska beslut är inte fattade ännu, men tanken är att placera förskole-paviljonger vid Åviken-området i Gnosjö. Förskolan beräknas stå klar i början av året. Mer information kommer efter tagna beslut.

Senast uppdaterad: 2017-11-15