Öppenvårdsteamet i nya lokaler

Ing-Marie Eriksson (t v) och Anna Ask (t h) är familjebehandlare i öppenvårdsteamet. I mitten syns Niklas Vestlund som är en av kommunens fältsekreterare. Öppenvårdsteamet har nu sina lokaler på Storgatan i Gnosjö.

Öppenvårdsteamet, som sedan 2008 har haft sina lokaler på Hellmansgatan i Gnosjö, har nu flyttat in i gatuplan i det nybyggda Tappershuset. Öppenvårdsteamet är en del av socialförvaltningens verksamhet. Målgruppen för öppenvården är barn och ungdomar 0-25 år och deras familjer. I teamet ingår två fältsekreterare, två familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Fältsekreterarna arbetar uppsökande och förebyggande. Behandlarna får sina uppdrag från socialsekreterarna. Insatserna anpassas efter barnets/ungdomens och föräldrarnas behov. Öppenvårdsteamet erbjuder också en tjänst kallad "Råd och service". Den som har en fråga eller känner en oro för en familjemedlem kan ta kontakt. Man kan välja att vara anonym i kontakten med Råd och service.

Galaxens öppenvårdsmottagning för ungdomar som har problem med alkohol, narkotika, doping eller spel, finns på plats i lokalerna på Storgatan en dag i veckan. Medverkan-familjefrid, som delade lokaler med öppenvårdsteamet på Hellmansgatan, sitter nu istället på socialkontoret på Järnvägsgatan.

Besöksadress
Öppenvårdsteamet
Storgatan 9 C, Gnosjö

Senast uppdaterad: 2017-06-27