Fritidsbanken - låt dina hyllvärmare göra nytta!

Den 10 september öppnar Fritidsbanken i Gnosjö kommun. Då blir det möjligt för alla med bibliotekskort att låna gratis idrottsutrustning på Hammargården. Det här syftar till att inspirera till en aktiv fritid, att röra på sig mår alla bra av. Fritidsbanken ger också chansen att testa något nytt. Kanske vill du sedan köpa egna grejer, men prova först genom att låna gratis ett par veckor!

Fritidsbanken är uppbyggd av skänkta grejer. Har du utrustning liggande som inte längre används? Lämna in den till Fritidsbanken så kommer sakerna till glädje och nytta. Lämna in det du har, även om det är slitet och använt. Sakerna kommer att tas omhand och rustas upp, vi kan plocka delar även från trasig utrustning.

På fyra ställen i kommunen finns lådor utplacerade där du när som helst kan lämna idrottsutrustning. Lådorna är gröna och märkta med "Fritidsbanken". Du hittar dem vid Nyhems och Gynnås återvinningscentraler, vid Hylténs industrimuseum och vid Hammargården i Gnosjö. Tack för ditt bidrag!

Senast uppdaterad: 2017-08-14